jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

 

Przenośnik narciarski SKI CONVEYOR MK1

Opracowanie nowego produktu w postaci taśmowego przenośnika narciarskiego SKI CONVEYOR MK.I.
Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 dofinansowany w ramch Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Program współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci przenośnika narciarskiego.
Dofinansowanie projektu z UE: 269 490 zł

Wyciąg Wodny: POLGLOB EXTREME

Fabryka Narzędzi GLOB jest beneficjentem programu:

"PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - EDYCJA 2015" dzięki, któremu zrealizowała projekt:

"Opracowanie nowego wyrobu w postaci konstrukcji wyciągu całorocznego PolGlob Extreme."
współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Bęben orczykowy z hamulcem magnetycznym

Fabryka Narzędzi GLOB jest beneficjentem programu:

"PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - EDYCJA 2014"

dzięki, któremu zrealizowała projekt:

"Opracowanie bębna orczykowego z hamulcem magnetycznym dla jedno i dwuosobowych wyciągów narciarskich"

współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

  

Wytwórnia Wyciągów Narciarskich

Fabryka Narzędzi GLOB jest producentem nowoczesnych wyciągów narciarskich z wysokim i niskim prowadzeniem liny. Nasza produkcja opiera się zarówno na wiedzy zdobytej przez dawny zakład innowacyjnego sprzętu i urządzeń POLSPORT jak i na kilkunastoletnim doświadczeniu w budowie wyciągów narciarskich. Od roku 1979 wyprodukowaliśmy ponad 200 wyciągów pod nazwami POLSPORT oraz POLGLOB. 

 
Wyciągi narciarskie POLGLOB charakteryzuje lekka i zwarta konstrukcja, dzięki której nie ma potrzeby stosowania rozbudowanej infrastruktury, jednocześnie zapewniając wysoki wskaźnik przepustowości. Instalacja sterowania oraz elementy systemu bezpieczeństwa wykonane są w oparciu o sterowniki mikroprocesorowe oraz czujniki indukcyjne. Wszystkie produkowane przez nas urządzenia i podsystemy wyciągów narciarskich spełniają wszelkie wymogi normatywne mające zastosowanie w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. 

Fabryka Narzędzi GLOB gwarantuje najwyższą jakość usług o czym świadczą wdrożone systemy zapewnienia jakości wg norm PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007.